fbpx

עמותת 'תיבת נח' הוקמה במטרה להרחיב ולשפר את השירותים החברתיים לאדם – משפחה – חברה בישראל.
הפרט והמשפחה המקיימים יחדיו חברה ניצלו חייהם על ידי התיבה שהייתה פלטפורמה טכנולוגית שהבטיחה את הצלת חיי האנושות. כמו בסיפור התיבה רווחה אישית תורמת לרווחת הכלל. כמו תיבת נח שהבטיחה את המשכיות האנושות כך גם עמותת 'תיבת נח' תפעיל אגף אחד לקיים מרכז ידע ולימוד לפרט ולבעלי מקצוע.
אגף שני ינגיש מערכות טכנולוגיות שיתופיות, יפעל להגדלת המקורות עבור מטרות העמותה ותרומות לקהל המטרה.
העמותה תגייס עובדים ומתנדבים להפעיל ספקטרום של תוכניות ותפעל לפתח נוספות גם בעתיד.
בחזון עמותת 'תיבת נח' כל פעילויות הפרט במסגרת משימות העמותה נלקח בחשבון הרווח היוצא לחברה ולהיפך. לכל אחד מגיע 'תיבת נח' בחיים להגשים את עצמו כפרט, לקיים משפחה ולחיות בחברה בריאה.

אתרו תוכנית מתאימה עבורכם מאחת התוכניות הפעילות כעת:

על פי קהל המטרה

דילוג לתוכן