fbpx

משימת קמפוס תיבת נח להנגיש ידע, העשרה וכלים מקצועיים.

ערכות טיפול והעשרה

זיהוי ושיום רגשות חשובים, מסייעים לנו בתקשורת ביננו לבין עצמנו ומול האחר.
זיהוי הרגש מאפשר הבנה ובהירות פנימית עם דגשים למיומנויות חברתיות ושליטה עצמית.
ערכות הטיפול והעשרה מאפשרות צורות רבות ושונות בעבודה עם עצמנו, עם אדם נוסף או במשפחה.

ספרי הדרכה וקורסים להעשרה

הרחבה וצמיחה של מיומנויות הטיפול, באמצעים יצירתיים והשלכתים.
הלמידה מאגדת בתוכה מושגים הנגזרים מגישות חדשניות עכשוויות ומושגים מושאלים מגישות קלסיות.

דילוג לתוכן